• Thành viên Diễn đàn tuân theo quy định sẽ không sẽ bị BQT xóa Thành viên, bài viết, Band IP và Domain. Mọi người nên đọc nội quy
 • vay tiêu dùng, không cần thế chấp, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn

  Discussion in 'Rao vặt tổng hợp' started by ngoctien081015, Aug 10, 2015.

  1. Là chuyên viên tín dụng của một công ty/tập đoàn tài chính nước ngoài uy tín trên toàn quốc, tôi xin được giới thiệu chương trình vay tín chấp/tiêu dùng/không thế chấp tài sản với nhiều ưu đãi/hấp dẫn như sau:

   + Khoản vay được tính dựa trên tổng thu nhập/lương bằng tiền mặt/tháng, chuyển khoản/tháng, phí bảo hiểm/năm hoặc hạn mức thẻ tín dụng.

   + Lãi suất thấp nhất/ưu đãi/hấp dẫn trong toàn hệ thống vay tín chấp: 0,8%-1,9%/tháng

   + Hạn mức vay linh hoạt/cao: 20-300 triệu

   + Bảo mật dữ liệu khoản vay cho khách hàng

   + tham vấn và làm thủ tục hoàn toàn miễn phí

   + Hỗ trợ cả cho khách hàng đang có nợ tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

   Mọi chi tiết xin liên hệ: chuyên viên tín dụng:Trần Ngọc

   Hotline: 01664687659 hoặc 01249419472

   Email: manhtien100210@gmail.com

   Trân trọng cảm ơn,
    
  2. Là chuyên viên tín dụng của một công ty/tập đoàn tài chính nước ngoài uy tín trên toàn quốc, tôi xin được giới thiệu chương trình vay tín chấp/tiêu dùng/không thế chấp tài sản với nhiều ưu đãi/hấp dẫn như sau:

   + Khoản vay được tính dựa trên tổng thu nhập/lương bằng tiền mặt/tháng, chuyển khoản/tháng, phí bảo hiểm/năm hoặc hạn mức thẻ tín dụng.

   + Lãi suất thấp nhất/ưu đãi/hấp dẫn trong toàn hệ thống vay tín chấp: 0,8%-1,9%/tháng

   + Hạn mức vay linh hoạt/cao: 20-300 triệu

   + Bảo mật dữ liệu khoản vay cho khách hàng

   + tham mưu và làm thủ tục hoàn toàn miễn phí

   + tương trợ cả cho khách hàng đang có nợ tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

   Mọi chi tiết xin liên hệ: chuyên viên tín dụng:Trần Ngọc

   Hotline: 01664687659 hoặc 01249419472

   Email: manhtien100210@gmail.com

   Trân trọng cảm ơn,
    
  3. Là chuyên viên tín dụng của một công ty/tập đoàn tài chính nước ngoài uy tín trên toàn quốc, tôi xin được giới thiệu chương trình vay tín chấp/tiêu dùng/không thế chấp tài sản với nhiều ưu đãi/hấp dẫn như sau:

   + Khoản vay được tính dựa trên tổng thu nhập/lương bằng tiền mặt/tháng, chuyển khoản/tháng, phí bảo hiểm/năm hoặc hạn mức thẻ tín dụng.

   + Lãi suất thấp nhất/ưu đãi/hấp dẫn trong toàn hệ thống vay tín chấp: 0,8%-1,9%/tháng

   + Hạn mức vay linh hoạt/cao: 20-300 triệu

   + Bảo mật thông tin khoản vay cho khách hàng

   + Tư vấn và làm thủ tục hoàn toàn miễn phí

   + tương trợ cả cho khách hàng đang có nợ tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

   Mọi chi tiết xin liên hệ: chuyên viên tín dụng:Trần Ngọc

   Hotline: 01664687659 hoặc 01249419472

   Email: manhtien100210@gmail.com

   Trân trọng cảm ơn,
    
  4. Là chuyên viên tín dụng của một công ty/tập đoàn tài chính nước ngoài uy tín trên toàn quốc, tôi xin được giới thiệu chương trình vay tín chấp/tiêu dùng/không thế chấp tài sản với nhiều ưu đãi/hấp dẫn như sau:

   + Khoản vay được tính dựa trên tổng thu nhập/lương bằng tiền mặt/tháng, chuyển khoản/tháng, phí bảo hiểm/năm hoặc hạn mức thẻ tín dụng.

   + Lãi suất thấp nhất/ưu đãi/hấp dẫn trong toàn hệ thống vay tín chấp: 0,8%-1,9%/tháng

   + Hạn mức vay linh hoạt/cao: 20-300 triệu

   + Bảo mật thông tin khoản vay cho khách hàng

   + tham mưu và làm thủ tục hoàn toàn miễn phí

   + Hỗ trợ cả cho khách hàng đang có nợ tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

   Mọi chi tiết xin liên hệ: chuyên viên tín dụng:Trần Ngọc

   Hotline: 01664687659 hoặc 01249419472

   Email: manhtien100210@gmail.com

   Trân trọng cảm ơn,
    
  5. Là chuyên viên tín dụng của một công ty/tập đoàn tài chính nước ngoài uy tín trên toàn quốc, tôi xin được giới thiệu chương trình vay tín chấp/tiêu dùng/không thế chấp tài sản với nhiều ưu đãi/hấp dẫn như sau:

   + Khoản vay được tính dựa trên tổng thu nhập/lương bằng tiền mặt/tháng, chuyển khoản/tháng, phí bảo hiểm/năm hoặc hạn mức thẻ tín dụng.

   + Lãi suất thấp nhất/ưu đãi/hấp dẫn trong toàn hệ thống vay tín chấp: 0,8%-1,9%/tháng

   + Hạn mức vay linh hoạt/cao: 20-300 triệu

   + Bảo mật thông tin khoản vay cho khách hàng

   + Tư vấn và làm thủ tục hoàn toàn miễn phí

   + Hỗ trợ cả cho khách hàng đang có nợ tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

   Mọi chi tiết xin liên hệ: chuyên viên tín dụng:Trần Ngọc

   Hotline: 01664687659 hoặc 01249419472

   Email: manhtien100210@gmail.com

   Trân trọng cảm ơn,
    
  6. Là chuyên viên tín dụng của một công ty/tập đoàn tài chính nước ngoài uy tín trên toàn quốc, tôi xin được giới thiệu chương trình vay tín chấp/tiêu dùng/không thế chấp tài sản với nhiều ưu đãi/hấp dẫn như sau:

   + Khoản vay được tính dựa trên tổng thu nhập/lương bằng tiền mặt/tháng, chuyển khoản/tháng, phí bảo hiểm/năm hoặc hạn mức thẻ tín dụng.

   + Lãi suất thấp nhất/ưu đãi/hấp dẫn trong toàn hệ thống vay tín chấp: 0,8%-1,9%/tháng

   + Hạn mức vay linh hoạt/cao: 20-300 triệu

   + Bảo mật dữ liệu khoản vay cho khách hàng

   + tham vấn và làm thủ tục hoàn toàn miễn phí

   + tương trợ cả cho khách hàng đang có nợ tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

   Mọi chi tiết xin liên hệ: chuyên viên tín dụng:Trần Ngọc

   Hotline: 01664687659 hoặc 01249419472

   Email: manhtien100210@gmail.com

   Trân trọng cảm ơn,
    
  7. Là chuyên viên tín dụng của một công ty/tập đoàn tài chính nước ngoài uy tín trên toàn quốc, tôi xin được giới thiệu chương trình vay tín chấp/tiêu dùng/không thế chấp tài sản với nhiều ưu đãi/hấp dẫn như sau:

   + Khoản vay được tính dựa trên tổng thu nhập/lương bằng tiền mặt/tháng, chuyển khoản/tháng, phí bảo hiểm/năm hoặc hạn mức thẻ tín dụng.

   + Lãi suất thấp nhất/ưu đãi/hấp dẫn trong toàn hệ thống vay tín chấp: 0,8%-1,9%/tháng

   + Hạn mức vay linh hoạt/cao: 20-300 triệu

   + Bảo mật dữ liệu khoản vay cho khách hàng

   + tham mưu và làm thủ tục hoàn toàn miễn phí

   + tương trợ cả cho khách hàng đang có nợ tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

   Mọi chi tiết xin liên hệ: chuyên viên tín dụng:Trần Ngọc

   Hotline: 01664687659 hoặc 01249419472

   Email: manhtien100210@gmail.com

   Trân trọng cảm ơn,
    
  8. huuvinh_0105

   huuvinh_0105 New Member

   up cho ngày mới
    

  Share This Page

  -->