• Thành viên tuân theo nội quy sẽ k bị BQT xóa thành viên, bài viết, Band IP và Domain.

Log in

Log in or Sign up